1. Ban user xóa topic filter domain những ai cố tính đăng sai box

  Xem nội quy ở đây
 2. Cần tuyển Mod quản trị để cùng phát triển diễn đàn. Chi tiết

Điểm thưởng dành cho Lucky luke

 1. 10
  Thưởng vào: 9/3/17

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 10/3/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 24/11/14

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 2
  Thưởng vào: 1/10/13

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 20/9/13

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.